Saar om maisõmaa, mink ümbre om egält puult vesi.

Island Pokonji Dol.jpg

Saarõ mõistõ ala mahu-ui kiviq ja maisõmaaq. Tuuperäst otsustas suurus, kas tegemist om saarõga vai ei. Kimmäst suurusõ alambmäärä saa-ai siski andaq. Ülembpiiris om kõgõ vähämb maisõmaa Austraalia.

Inämbüisi mõtõldas saari all meresaari, a ka jõõ- ja järvesaarõq ommaq saarõq.

Väikeisi saari kutsutas laiõs, saarõkõisis, ruiõs, liitis kives, kuivõs jne.

Ütsüte lähkün olõvaq saarõq ommaq saaristu.

LätteqToimõndaq