Vesi om kõgõ hariligumb vedelüs Maa pääl, tä katt kolm neländätjako Maa pinnast. Puhtal viil olõ-i haisu, mako ei värmi. Vesi om järvin, jõkin ja merin. Vihm om vesi, miä satas alla pilvist taivan. Ku vesi muutus väega jahhes, külmäs tä ärq nink täst saa vai lumi. Ku vesi lätt väega kuumas, nakkas tä kiimä nink täst saa toss.

Meren ja pilvin om vetel vesi, iämäen om tahhe vesi.

Kasvõl, eläjil ja inemiisil om vaia vett juvvaq, et elon püssüq.