Austraalia om üts kuvvõst maisõmaast.

Austraalia ilmaruumist kaiõn
Austraalia ilmaruumist kaiõn

Austraalia suurus om 7,7 mill'onat kruutkilomiitrit ja tuu poolõst om tä kõgõ vähämb maisõmaiõ hulgan.

Austraalia om ainugõnõ maisõmaa, kon olõ-iq liustikka ei ka elävit tulõmäki.

Maisõmaaq
Afriga - Antarktis - Austraalia - Õuraasia - Lõuna-Ameeriga - Põh'a-Ameeriga