Sinivabarn (ladina keelen Rubus caesius, eesti keelen põldmari) om ruushäitsmeliidsi sugukunda molohka perrekunda kuuluv kasv. Egäpääväkeelen tähendäs sinivabarn inämbüisi taa kasvo musta marja.

Sinivabarn
Sinivabarna häidseq

Kon kasusToimõndaq

Sinivabarn kasus Kesk- ja Hummogu-Euruupan, Kaukaasian, Õdagu-Tsiberin, Kesk- ja Väikun-Aasian. Eestin põhilidsõlt Õdagu- ja Põh'a-Eestin, kon kasus väega sakõstõ tiiveerin, kiviaido pääl jms paigon. Lõunõ-Eestin kasu-ui sinivabarnit piaaigo sukugi. Tuuiist kasus tan kahruvabarnit, midä tõõnõkõrd sinivabarnaga segämini ajjas.

Määne om ja midä tetäsToimõndaq

Sinivabarn sünnüs süvväq ja om muido vabarna ja kahruvabarna muudu, a ku vabarna mari um verrev vai kõllanõ ja kahruvabarnal must, sis sinivabarna mustal mar'al um pääl valgõ vahakõrd, miä tege mar'a sinitses. Tuu um sammamuudu nigu mustikilgi.

Naid marjo kor'atas ja tetäs sisse, näütüses sahvtis vai mahlas.

Kaeq viilToimõndaq

VälälingiqToimõndaq