Suu om mulk inemise vai eläjä ihon, kost elämises tarvilinõ süük ja juuk sisse päses.

Inemise suu

Inemise suun ommaq hambaq ja kiil. Suu ümbre ommaq huulõq.

Inemine pruuk suud pääle süümise viil kõnõlõmisõs. Ka pall'oq eläjäq tegeväq suuga hellü.