Tütrik vai tütärlats vai latskõnõ om nuur imäne inemine, tulõvanõ näio ja ildampa naanõ. Tütriguq ja poisiq ommaq latsõq.

Tütärlatsõq

Tütrikkõ sünnüs veitse veidemb ku poissõ.

Ütlemiisi

toimõndaq
  • Vanast oll' näiodõlõ iks tähtsä mihele saiaq. Hinnat olliq virgaq näioq, kiä kõikaig midägi teiq. Tuuperäst üteldiq: "Tuust latskõsõst saa-iq asja (= täl om rassõ mihele saiaq), kiä kõikaig käeq p***iritsikuh (= rüpüh) istus."

Kaeq viil

toimõndaq
 
Commons
Kaeq artikli

kotsilõ ka Wikimedia Commonsi kogost.