Pruukja õiguisi muutminõ

Pruukjaõiguisi muutminõ  
Kasutajarühmade vaatamineKasutaja Võrok (arotus | kirotusõq) kasutajarühmade vaatamine

Kuulus rühmä: Pääkõrraldajaq, Kõrraldajaq

Kuulub vaikimisi rühmadesse: Automaatsõhe kinnütedüq pruukjaq

Pruukmisõiguisi muutmisõ nimekiri

Muutmisnimekirän olõ-i sääntsit kiräkotussit.