Lahkominek lehe "Laanõ Triinu" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
(alostus)
Märgüs: Lähteteksti muudatus (2017)
 
Resümee puudub
Märgüs: Lähteteksti muudatus (2017)
 
Aastil 2005-2013 oll' MTÜ Võro Selts VKKF juhatusõ edemiis, 2015. aastagast juhatusõ liigõq.  Kaika suvõülikooliq toimuq Triinu iistvõttõn aastil 2000-2012.
 
 
2007. kooni 2017. aastagani om Laanõ Triinu kõrraldanuq võrokeelist laulu- ja rahvapito Uma Pido, ollõn taa pääiistvõtja 2008.; 2010. ja 2013. aastagal.
 
 
==Looming==
 
2007. aastaga kujunõsikujosi Laanõ Triinul jõvvulidseltjovvulidsõlt mitundmuudu tulõkis kirändüste. Aokirän Täheke ilmu kolm timä juttu („Koer ja talv. Pini ja talv“, „Koer ja lumest naine. Pini ja lumõst naanõ“, „Koerale tuleb uus aasta. Pinilõ tulõ vahtsõnõ aastak“). Kogumikun „Kuldmuna“ näkse trüküvalgust lühkü näidend latsilõ „Kuis siil hindäle nõglaq sai“ (ütenautor Eliisabet Ojar). Valmis sai edimäne raamat „Suur must pini. Suur must koer“, kon luuommaq luuq kõrvuisi nii kirä-eesti ku võro keelen.
 
2007. aastal ilmu ka Hasso Krulli mitmakiilnemitmõkiilne luulõkogo „Jatulintarha - Hussaid – Kiviring“, minkamink võrokiilsevõrokiilseq luulõtusõluulõtusõq ommaommaq Laanõ Triinu ümbre pantpantuq. Triinu toimõttoimõnd' üten [[Fastrõ MarikogaMariko]]ga ka 2007. aastaga [[Võro-Seto tähtraamatuttähtraamat]]ut, midä tä teksetekk' ka näütes 2005. aastaga ja 2008. aastaga üten LeeloLauridsa LauritsagaLeeloga.
2007. aastaga kujunõsi Laanõ Triinul jõvvulidselt mitundmuudu tulõkis kirändüste. Aokirän Täheke ilmu kolm timä juttu („Koer ja talv. Pini ja talv“, „Koer ja lumest naine. Pini ja lumõst naanõ“, „Koerale tuleb uus aasta. Pinilõ tulõ vahtsõnõ aastak“). Kogumikun „Kuldmuna“ näkse trüküvalgust lühkü näidend latsilõ „Kuis siil hindäle nõglaq sai“ (ütenautor Eliisabet Ojar). Valmis sai edimäne raamat „Suur must pini. Suur must koer“, kon luu nii kirä- ku võro keelen.
 
2007. aastal ilmu ka Hasso Krulli mitmakiilne luulõkogo „Jatulintarha - Hussaid – Kiviring“, minka võrokiilse luulõtusõ omma Laanõ Triinu ümbre pant. Triinu toimõt üten Fastrõ Marikoga ka 2007. aastaga Võro-Seto tähtraamatut, midä tä tekse ka näütes 2005. aastaga ja 2008. üten Leelo Lauritsaga.