Uma Pido om võrokeeline laulu- ja rahvapido, mink tradits'ooniga naati pääle 2008. aastagal (31. lehekuu pääväl) Võrol Kubija laululaval. Tõnõ pido oll' 29. lehekuu pääväl 2010 Põlvan Indsikurmu laululaval ja kolmas pido peeti 1. piimäkuu pääväl 2013 jälki Võrol. Pito omgi seeniq peet vaeldumiisi kõrd Võrol, kõrd Põlvan.

I Uma Pido pääkontsõrt Võrol. Laube Kadri pilt
II Uma Pido rongkäük Põlvan. Kotjuhi Dmitri pilt
II Uma Pido pääkontsõrt Indsikurmun. Kotjuhi Dmitri pilt

Uma pido om innekõkkõ vana Võromaa rahva pido, miä avitas meelen pitäq taakandi keele ja vana Võromaa katsa kihlkunna illo ja ummamuudu olõmist. Pidolõ oodõtas õks ka sõsarit ja velli, sõpro ja sulugaisi, naabriid ja võõriid, et ütenkuun lauldaq võro keelen ja tundaq rõõmo võrokõisi kuraasist ja ilmanägemisest.

Pidoga käü üten ka muid tegemiisi nigu laat ja kontsõrdiq. Et pido inemiisil meelest ei läässi, kõrraldõdas pitõ vaihõl konkurssõ ja kontsõrtõ. Katõst edimädsest pidost om tett ka film katõ DVD pääl, kon ommaq pääkontsõrt ja muid pidotegemiisi. Pido ja Uma Laulu võigõlusõ laulõga om vällä annõt CD-plaat "Määne om seo maa?".

Pido toimumisõ aoq ja kotusõq toimõndaq

I Uma Pido: 31. lehekuu pääväl 2008 Võrol, Kubija laululaval
II Uma Pido: 29. lehekuu pääväl 2010 Põlvan Indsikurmu laululava
III Uma Pido: 1. piimäkuu pääväl 2013 Võrol Kubija laululaval
IV Uma Pido: 28. lehekuu pääväl 2016 Põlvan Indsikurmu laululaval
V Uma Pido: 2.piimäkuu pääväl 2018 Võrol Kubija laululaval

Kaeq viil toimõndaq

Välislink toimõndaq