Võro-Seto tähtraamat ehk kallendri 1990. aastaga pääle

"Võro-Seto tähtraamat ehk kallendri 1990. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" edimäne aastagakäük.

SisokõrdToimõndaq

Märke tähendüseq 4
Kallendri ja timä seletüseq 4
Astronuumliseq andmõq 4
Kalendaarium 5
Võro rahvakalendre tähtpäiväq 1990 17
Seto rahvakalendre tähtpäiväq 1990 18
Mõõdiq 20
Võromaa mõisaq nink kihelkunnakohtoq mineväl aastagasaal 21
Külvikõrraq 25
Karula retseptiq 26
Luulõtusõq. Kauksi Ülle 28
Vana Uandimaa. Juhan Jaik 31
Imä õe. Jaan Lattik 34
Esä. Jaan Lattik 37
Tatreko puder. Jakob Hurt 38
Luulõtusõq. Kalle I. Eller 39

TeedüsToimõndaq

Välläandja: Võro Keele ja Kultuuri Fond
Ilmumisaastak: 1989
Ilmumiskotus: Võro
Lehekülgi arv: 44
Kokkopandja: Kama Kaido
Seto kalendaarium: Hao Paul
Makett: Niiliski Helvi
Edekaas nink tiitelleht: Kahuski Neeme