Hao Paul (seto keelen ka Hao Paali, eesti keelen Paul Hagu, sündünüq 2. räüsäkuu pääväl 1946 Setomaal Meremäe vallan Koolina nulga Ostruva külän[1]) om seto sootska, rahvus- ja kultuuritegeläne, folklorist, etnoloog ja keelemiis.

Hao Paul (2016)
Hao Paul, Vaidla Kaarel ja Riittsaarõ Evar 2015. aastagal Obinitsa gallõriin Hal’as kunn.

Hao Paul oll´ Setomaa ülembsootśka aastagast 1995 kooni aastagani 1998. Inne Hao Pauli oll ülembsootśka Anipai Vello ja 1998. aastaga suvõl valiti ülembsootśkas Kera Volli.

Hao Paul om pikkä aigo olnuq Tarto Ülikooli oppaja, kirändüse ja rahvaluulõ osakunna eräkõrralinõ dotsent ni Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõ juhataja, niisama Võro Instituudi tiidüsnõvvokogo edemiis. Tä om kõgõ inämb uurnuq seto rahvaluulõt ni kombit.

Hao Paul om seto rahva iistvitäi, Seto Kuningriigi mõttõ edimäne välläkäüjä ja kuningriigipäivi kombõ alostaja ni seto keele ja kiräviie edendäjä. Hao Paul  om Vabarna Anne luudu seto rahva eeposõ "Peko" ja pall'odõ tõisi setokeelitside raamatidõ toimõndaja ja välläandja. Muuhulgan oll' tä ka edimäne, kiä naas' seto ja võro keele kiräviien korgõ õ märkmises pruukma y-tähte ja kakkõhelü kirotamisõs ülesnõstõtut q-tähte.

Hao Paul om seto leelo ja laembalt vana rahvalaulu hää tundja, laulja ja tutvustaja ni leelokuurõ Hellero ni Liinatśuraq liigõq.

Artikliq

toimõndaq
  • "Setu viljakusjumal Peko" – Keel ja Kirjandus 1975, nr 3, lk 166–173.
  • "Setu lauluema Anne Vabarna" www.folklore.ee
  • "Saateks" – Peko. Setu rahvuseepos Kuopio: Snellmann-Instituutti, 1995.
  • "Epic Works of the Setu Singer Anne Vabarna" – The Kalevala and the World’s Traditional Epics. Helsinki 2002, lk 433–463.
  • "Anne Vabarna eepilise loomingu algus" – Kust tulid lood minule.... Tartu 2000, lk 185–204.

Kirändüs

toimõndaq
  • Peko. Setu rahvuseepos. Toimetanud Paul Hagu ja Seppo Suhonen, saatesõna kirjutanud Paul Hagu. Kuopio: Snellmann-Instituutti, 1995. - 224 lk. ISBN 9518421668
  1. Seto Kuningriigi Kroonikogo kodoleht.

Välislingiq

toimõndaq