Verrev vägi

1917-1946
(Ümbre saadõt artiklist Verrev Armee)

Verrev vägi vai Verrev armee (täüsnimega Tüüliisi-Talorahva Verrev Armee, vinne keelen Рабоче-крестья́нская Кра́сная армия) oll' Nõvvokogo Vinnemaa ja Nõvvokogo Liido sõaväe üte osa nimi aastagil 1918—1946. Verrev vägi oll' 28. vahtsõaastakuu pääväst 1918 kuni 1946. aastaga radokuuni Maaväki ja Õhoväki ammõtlinõ nimi. Pääle Verevä väe kuuluvaq sõaväe hulka viil Sõamerelaivastik, Piirivalvõväeq, Sisekaitsõväeq ja Riiklidsõq konvoiväeq. Verevä väe edimäne ülemb oll' Trotski Lev.

Lenini nimeline soomusrong nr. 6