Viikingiq olliq muistitsõst Skandinaaviast (Roodsist, Norrast, Taanist) perit meresõitjaq, kink kultuuri häitsemisaig oll' umbes 8.–11. aastagasaal (nn. viikingiaig).

Kaart näütäs skandinaavlaisi elokotussit 8. (punanõ), 9. (verrev), 10. (pihlõnõ) ja 11. (kõllanõ) aastagasaal. Rohilidsõga ommaq märgidüq maaq, kon viikingiq sakõstõ rüüstämän käveq.

Viikingiretki teiq (esiqeränis 11.–12. aastagasaal) ka saarlasõq.