Haani korgustik vai Haani korgõmaa om maastigurajuun Lõunõhummogu-Eestin. Sääl om Baltimailõ kõgõ korgõmb mägi Suur Munamägi, miä om 317,4 m.

Suur Munamägi Haani korgõlmaal

Korgõmaa ai kooniq 160 miitre korgudsõ aloskorgustigu pääle kokko mandriijändü perämädsel ijäaol. Päälüskõrran saa vaiht tetäq kooniq 5 esiqsugumadsõ vannusõga moreeni vaihõl ja üten liiva, ruusa ja savikihtõgaq, miä jääseq näide 5 vaihõlõ, või päälüskõrra paksus küündüdäq 180 miitreniq.

Korgõmaa lõunõosa jääs Lätti ja hommogunukk Vinnemaalõ. Tuud jako, miä om Lätin, kutsutas sääl Aluliina korgõmaas vai ka Hummogu-Vidzeme korgõmaas. Korgõmaa hummoguossa nimmatas Vaaksaarõ korgõmaas.

  • Artikli "Haanja kõrgustik" Eesti Vikipeediän.