Hilana Taarka


Sündünüq22. urbõkuu päiv 1856
Hilana
Koolnuq27. joulukuu päiv 1933
Hilana
Ammõtrahvalaulik

Hilana Taarka (1856–1933) oll' seto lauluimä. Tä sündü ja elli Hilana küläh Setomaal.

Timä elost om Kauksi Ülle kirotanuq näütemängo "Taarka", midä mängiti 2005. ja 2006. aastaga suvõl Obinitsah. 2007. a. tetti edimäne setokeeline mängofilm "Taarka", midä edimäst kõrda näüdäti 5. põimukuu pääväl Meremäel.

Timä perrä om nime saanuq Obinitsa Taarka Perimüstiatri.

toimõndaq