Setomaa om aoluulinõ seto keele ja kultuuri ala Lõunõ-Eestin.

Seto tähtpäiviToimõndaq

 • 07.01. Jeesusõ Kristusõ sündümise pühä - Talsipühi
 • 14.01. Issändä ümberlõikamisõ pühä; pühä Basilios Suurõ mälehtüspäiv
 • 19.01. Jumalailmumisõ, Issändä ristmise pühä - Viirist'mine
 • 14.02. Hingipäiv inne paastu, suur surnuaiapühä
 • 19.02. Paabaprasnik
 • 06.03. Ahunapäiv
 • 18.04. Tuuma pühäpäiv
 • 20.04. Hingipäiv, rõõmu kuulutaminõ koolnuilõ - Raadovits (surnuaiapühä)
 • 06.05. Suurkannahtaja Georgiusõ mälehtüspäiv - Jüripäiv
 • 12.05. Räüsäpäiv
 • 22.05. Migulapäiv
 • 30.05. Kolmainu Jumala pühä - Suvistõpühi, Nelipühi
 • 03.07. Ristjä Johannõsõ sündümise pühä - Jaanipäiv
 • 12.07. Piitrepäiv
 • 30.07. Suurkannahtaja Paraskeva mälehtüspäiv - Päätnits
 • 07.08. Pühõ õiglasõ Anna, Jumalasünnütäjä imä mälehtüspäiv - Annõpäiv
 • 19.08. Issändämuutmisõ pühä - Paasapäiv
 • 28.08. Maar'apäiv
 • 11.09. Porovigupäiv
 • 21.09. Neitsi Maar'a sündümise pühä
 • 06.11. Hingipäiv - Midrosk, sügüsene surnuaiapühä
 • 11.11. Suurkannahtaja Anastasia mälehtüspäiv - Nahtsipäiv
 • 09.12. Suurkannataja Georgiusõ mälehtüspäiv - Väikeripäiv

Kaeq viilToimõndaq


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk