Sudak (Sander lucioperca) om murdja kala.

Sudak

Vanõb sudak või ollaq esikiq puul' miitret pikk ja kaaluq pia viis killo.

Eloviis toimõndaq

Sudak kaes väega ette, määnest elokotust valliq. Sudaguq eläseq sääntsen järven, kon om süvvi kotussit ja järvepõhi om inämbältjaolt kivve täüs. Viil om sudagu jaos tähtsä, et vesi olnuq lämmi.

Sudak püüd hindäle süvväq õnnõ üüse ni hoit hinnäst viikogo põhja. Inämbjaolt püüd timäsugunõ rüüvli Peipsin tinte, a muial ahunit, kuski (kiisku) ja särgi.

Kon eläs toimõndaq

Eestin eläs sudak õnnõ Peipsin ja Võrtsjärven, Tamulan ja viil mõnõn Lõuna-Eesti järven.

  Seon artiklin om tarvitõt teosõ "Võromaa kodolugu" matõrjaalõ.