Põh'a-Ameeriga om üts kuvvõst maisõmaast. Üten Lõuna-Ameeriga ja saariga moodustasõq nääq Ameeriga ilmajao.

Põh'a-Ameeriga ilmaruumist kaiõn

Põh'a-Ameeriga maisõmaa lõunõjako kutsutas Kesk-Ameerikas.


Maisõmaaq
Afriga - Antarktis - Austraalia - Õuraasia - Lõuna-Ameeriga - Põh'a-Ameeriga