Ristiusk vai krõstlus om monoteistlinõ usk, miä põhinõs Jeesusõ elol ja oppusõl, nii niguq tuu om kirja pant Vahtsõn Testamendin. Ristiusko inemiisi kutsutas ristiinemiisis vai ristirahvas.

Mäejutus. Taani kunstnigu Blochi Carl Heinrichi maal, 1890.

Kaeq viil

toimõndaq