Suurjärv


Kihlkund: Kanepi kihlkund
Suurus: 39,4 ha
Pikkus: 1150 m
Lakjus: 315 m
Keskmäne süvvüs: 6,1 m
Kõgõ suurõmb süvvüs: 21,4 m
Korgus merepinnast: 112,9 m

Suurjärv
Kon Suurjärv Võromaal om

Suurjärv vai Koorastõ Suurjärv om järv Kanepi kihlkunnan Kanepi vallan Koorastõ küläst lõunan. Tä om Koorastõ järvist kõgõ suurõmb.

Suurjärve ümbre ommaq nurmõq, hainamaaq ja mõtsasaarõq. Põh'aveeren om Koorastõ park. Järve põh'ahummogunukan om mõtsaga katõt 0,2 ha suurunõ Hirvesaar.

Järve juuskvaq mitmõq ujaq. Om lättit.Vesi vaihtus ärq 3 kõrda aastagan.

Viieläjäq ja -kasvoq

toimõndaq

Kallo om peris mitmit lihte. Pall'o om latikat ja haugi. Viil om särge, ahunat, ruusärge, nurgu, viidikat, linaskit, kuskõ, lutsu, teibi ja rünti. Sisse om tuud sudakut, siiga, peledit ja karpkalla.