Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2003. aastaga pääle

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2003. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" nelätõistkümnes aastagakäük.

Tähtraamat 2003.jpg

SisokõrdToimõndaq

Kallendriseletüseq 4
Tähetiidüsliguq andmõq 5
Kallendri 6
Mõõdiq 18
Kiä om kiä 2003 19
Trooja hopõn. Enn Kasak 22
Kats ulli Wernerin. Jan Rahman 31
Mu imä. Jan Rahman 33
Nal'ajuttõ Võro- ja Setomaalt 34
Pipraviin. Saarõ Evar 41
Luulõtuisi. Milvi Panga 42
Ei saaq mi läbi Lätildäq... Kõivupuu Marju 49
Söögiretsepte 53
Luulõtuisi. Kauksi Ülle 56
Piknigurõivaq. Katrin Rebane 60
"Majahussi kasvandikõ" selletüses. Ali ibn-Rud 63
Majahussi kasvandiguq. Ali Kikkas 65
Vabarna Anne. Kalkuni Andreas 74

TeedüsToimõndaq

Välläandja: Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 2002
Lehekülgi arv: 80
Kokkopandja: Fastrõ Mariko
Kaasõ ja pildiq joonist': Ernitsä Marje
Tähetiidüsliguq andmõq: Kasagu Enn
Tehniline toimõndus: Rahmani Jan
ISSN: 1406-5150