Õuraasia vai Euraasia om üts kuvvõst maisõmaast. Õuraasiahe jääs suurõmb jago Õuruupa ja Aasia ilmajaost. Vaihõmere ja Verevä merega om tä eräldet Afrikast.

Õuraasia ilmaruumist kaiõn

Õuraasia om kõgõ suurõmb maisõmaa, timä suurus om 54 mill'onat kruutkilomiitrit.

Maisõmaaq
Afriga - Antarktis - Austraalia - Õuraasia - Lõuna-Ameeriga - Põh'a-Ameeriga