Afriga om üts kuvvõst maisõmaast. Afriga suurus om 29,2 mill'onat kruutkilomiitrit, timäst suurõmb om õnnõ Õuraasia. Õuraasia om kah Afrikalõ kõgõ ligemb maisõmaa, näide vaihõlõ jääseq Vaihõmeri ja Verrev meri.

Afriga ilmaruumist kaiõn

Üten saariga moodustas Aafriga maisõmaa Afriga ilmajao.

Maisõmaaq
Afriga - Antarktis - Austraalia - Õuraasia - Lõuna-Ameeriga - Põh'a-Ameeriga