Tiiq vallalõ päävalik
Antarktis ilmaruumist kaiõn

Antarktis om üts kuvvõst maisõmaast. Tä om lõunanaba ümbre, tuuperäst om sääl väega külm ja inemiisi sääl elä-iq.

Antarktisõ suurus om 13,9 mill'onat kruutkilomiitrit.

Maisõmaaq
Afriga - Antarktis - Austraalia - Õuraasia - Lõuna-Ameeriga - Põh'a-Ameeriga