Eesti Piirkundliidsi ja Veidembüskiili Ütisüs

Eesti Piirkundliidsi ja Veidembüskiili Ütisüs (EPVÜ, eesti keelen Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit) om mittetulosaamisütisüs, miä sais Eesti põlitsidõ piirkundliidsi ja veidembüskiili iist. Keeleq, mink iiist EPVÜ sais, ommaq veidembüskeeleq jiidis, mustlaskiil, roodsi kiil, s'aksa kiil, soomõ kiil, tatari kiil ja vinne kiil ni piirkundlidsõq keeleq seto kiil ja võro kiil. ERVL-i liikmis ommaq keelekogokundõ organisatsiooniq, ku juriidilidsõq kihäq.

EPVÜ alostusaastak om 2004. Timä inglüskeeline nimitüs om Estonian Bureau of Lesser Used Languages (EstBLUL). EPVÜ om üle-Õuruupalidsõ ütisüse, Õuruupa Keelevõrdsusõ Võrgostik (European Language Equality Network - ELEN), asotajaliigõq ni om tuu Eesti liikmõorganisatsiuun.

EPVÜ tsiht om tutvustaq ja edendäq Eesti põlitsit piirkunna- ja veidembüskiili ni avitaq alalõ hoitaq Õuruupa Liido keele- ja kultuurikirivüst.

Kaeq viil toimõndaq

Välislingiq toimõndaq