Lütkensi Johann (Johann Lütkens) (sündü 16. märtekuu pääväl 1829) oll' kerkoopõtaja ja ülikooli oppaja Tarton ja Riian.

Tarto gümnaasiumin oppõn käve Hurda Jakob timä puul neläpäivilde lõunaht söömän.

TüükotussõqToimõndaq