Otõmpää kihlkund (vai Otõpää kihlkund) om kihlkund Lõuna-Tartomaal. S'oo ilma aigo jääs suurõmb jago kihlkunnast Valga maakunna alalõ. Kihlkunna keskus om Otõmpää liin.

Otõmpää kihlkunna Vabahussõa mälehtüssammas

Suurõmbaq ja tähtsämbäq kotussõq toimõndaq

Luudus toimõndaq

Aolugu toimõndaq

Otõmpää kihlkund oll' muistidsõ Ugandi maakunna kõgõ tähtsämb kihlkund.

20. aastagasaa alostusõn oll' kihlkunnan oll' 12 riigi-, peris- ja kerkomõisat ni 11 kar'amõisat.

 
Otõmpää kerik, Stavenhageni Wilhelm Siegfriedi gravüür, 1866

Kiil ja kultuur toimõndaq

Kiil toimõndaq

Otõmpää kihlkunnan kõnõldi innembide tarto kiilt ja taa kõnõlõjit om vanõmbidõ inemiisi siän viil parhillaki.

Vanasõnno toimõndaq

  • Tõsõ silmän nätäs pindu, aga uma silmän ei nätä palkigi.

Kuulsambaq inemiseq toimõndaq

Välislingiq toimõndaq


Tartomaa kihlkunnaq
Kamja - Kodavere - Kursi - Laiusõ - Maarja-Magdaleena - Nõo - Otõmpää - Palamusõ - Puhja - Rannu - Rõngu - Sangastõ - Tarto-Maarja - Torma - Võnnu - Äksi