Valga maakund om põrõhõlladsõ Eesti Vabariigi 1. järgo valitsõmisütsüs, miä luudi 1990. aastagal, ku Eesti NSV Valga rajuun nimetediq ümbre Valga maakunnas.

Valga maakunna umavalitsõmisütsüseq pääle 2017. aastaga umavalitsuisi ümbretegemist


Eesti Vabariigi maakunnaq

Harjo - Hiio - Hummogu-Viro - Jõgõva - Järvä - Lääne - Õdagu-Viro - Põlva -

Pärno - Rapla - Saarõ - Tarto - Valga - Viländi - Võro