Rõngu kihlkund om kihlkund Lõuna-Tartomaal. S'oo ilma igu kuulus kilhkunda suurõmb jago Rõngu vallast, osa Palupera ja Puka vallast nink Elva liina lõunõjago. Kihlkunna keskus om Rõngu.

Rõngu kihlkunna Vabahussõa mälehtüssammas Rõngun

Suurõmbaq ja tähtsämbäq kotussõq toimõndaq

  • Rõngu alõvik om kihlkunna keskus.
  • Elva liin om osalidsõlt Rõngu kihlkunnan.
  • Käärdi alõvik

Luudus toimõndaq

Aolugu toimõndaq

Rõngu kihlkund kuulu muistidsõl aol Ugandi maakunda. Sääl oll' mito kantsi, muuhulgan Vooremäe pääl ja Kivivare liinamäe pääl. 1224-1558 oll' kihlkund Tarto piiskopkunna osa. Põh'asõa aigu sai Rõngu kihlkund kõvva kannahtaq. 1856. aastagal naati kihlkunnan talla perises ostma. 1890-ndil naas' Elva raudtiijaama mano tekkümä Elva alõvik, miä 1923. aastagal nimitedi alõvis ja 1938 liinas.

Kiil ja kultuur toimõndaq

Kiil toimõndaq

Rõngu kihlkunnan kõnõldi innembide tarto kiilt ja taa kõnõlõjit om vanõmbidõ inemiisi siän viil parhillaki.

Vanasõnno toimõndaq

  • Ütsinda olla hää süvvä, katekeste hää magada ja hulganiste hää tööd tetta.

Kuulsambaq inemiseq toimõndaq

Välislingiq toimõndaq


Tartomaa kihlkunnaq
Kamja - Kodavere - Kursi - Laiusõ - Maarja-Magdaleena - Nõo - Otõmpää - Palamusõ - Puhja - Rannu - Rõngu - Sangastõ - Tarto-Maarja - Torma - Võnnu - Äksi