Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

"Peko" om seto eepos, mink om laulnuq lauluimä Vabarna Anne. Eeposõh om kokko pia 8000 värssi.

"Peko" eeposõ 2017. aastaga välläannõ (Uusvada, Seto Kiri).

Mõnõ tükü "Peko" eeposõst avald' Voolaine Paulopriit 1928. aastagal aokiräh Eesti Kirjandus,[1] a kogo "Peko" eepos om edimäst kõrda vällä ant 1995. aastagal Soomõh Kuopio liinah.[2] Päält tuud om ilmunuq "Peko" 2017. aastagal Uusvadah (välläandja kirjastus Seto Kiri).

Eepose om soomõ kiilde tõlknu Suhoneni Seppo ja taa om soomõ keeleh vällä ant 2006. aastagal Helsingih.[3]

  1. P. Voolaine. Setu lauluema Vabarna Anne "Peko (Pekolanõ)". Eesti Kirjandus XXII, № 1, 1928, lk 6–21.
  2. Peko. Setu rahvuseepos. Setukaiseepos. The Setu Epic. Laulanut — Laulnud — Sung by Anne Vabarna. Toimittaneet — toimetanud — edited by Paul Hagu & Seppo Suhonen. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. (Snellman-instituutti, A-sarja, 18/1995.)
  3. Pekko. Setukaiseepos. Laulanut Anne Vabarna. Käännös setun kielestä suomeen Seppo Suhonen. Runoasuun muotoilu Seppo Suhonen ja Kai Nieminen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1082.)

Kaeq viil

toimõndaq