Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2000. aastaga pääle

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2000. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" ütetõistkümnes aastagakäük.

Tähtraamat 2000.jpg

SisokõrdToimõndaq

Mõõdiq 4
Kängänumbriq 4
Kallendriseletüseq 5
Kallendri 7
Luulõtuisi. Evar Saar 19
Võru, vaim ja raamat. V. R. 21
Koduväretiq. Johannes Siska 24
Hõpõpai. Milvi Panga 26
Võrumehe keväjälaulõ. Johannes Siska 28
Üts pilt. Milvi Panga 31
Latsõ ja pini lugu. Milvi Panga 32
Mille miiq Tõnn iks viil poissmiis om. Triinu Ojar 34
Peigmehe kimbatus. Kauksi Ülle 36
Valuvahtsõnõ ja verinuur. Milvi Panga 40
Vanaimä laul. Milvi Panga 41
Sündümise päävä kingitüs. Voldemar Raidaru 42
Oekülä taluq. Milvi Panga 44
Külm küsüs kindit, hall hahku kaputit. Marju Kõivupuu 45
Vanaimä kindakiräq. Tiina Männiste 49
Kuh'ategijä. Kristjan Võsoberg 50
Lambapügämine. Heldur Seeba 52
Tsiganiist. Mariko Faster 55
Kuusõq. Milvi Panga 56
Jahvikivi. Milvi Panga 57
Luulõtuisi. Andreas Kalkun 58
Kimmä lõpuga lugu. Jan Rahman 60
Retsepte 61
Harglõ mõistatuisi ja juttõ 64
Kindamustriid Võromaa eri kihlkunnõst 65

TeedüsToimõndaq

Välläandja: Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 1999
Lehekülgi arv: 80
Kokkopandja: Fastrõ Mariko
Kaasõ ja pildiq tekk': Margna Epp
Kuufaasiq, var'otusõq, päävä nõsõmiseq ni alla minemise aoq rehkend' vällä: Kasagu Enn
Kindamustriq joonist' üles: Valpri Eve
ISSN: 1406-5150