Harjo maakund om põrõhõlladsõ Eesti Vabariigi 1. järgo valitsõmisütsüs, miä luudi 1990. aastagal, ku Eesti NSV Harjo rajuun nimetediq ümbre Harjo maakunnas.

Harjo maakunna umavalitsõmisütsüseq pääle 2017. aastaga umavalitsuisi ümbretegemist


Eesti Vabariigi maakunnaq

Harjo - Hiio - Hummogu-Viro - Jõgõva - Järvä - Lääne - Õdagu-Viro - Põlva -

Pärno - Rapla - Saarõ - Tarto - Valga - Viländi - Võro