Eesti maakunnaq ommaq põrõhõlladsõq Eesti 1. järgo valitsõmisütsüseq ni inne noid olnuq samma suurusjärko valitsõmisütsüseq (vällä arvat rajooniq).

Muistinõ Eesti

toimõndaq

Muistidsõ Eesti maakunnaq (muistidsõq maakunnaq) olliq muistitsidõ kihlkundõ liidoq vai ütsikkihlkunnaq (väikeseqmaakunnaq). Suurõmbit maakundõ kuts Läti Henrik provincia.

Muistitsidõ maakundõ nimekiri

toimõndaq

Maakunnaq ja vojevuudkunnaq 17. saa-aastaga alostusõn

toimõndaq
 
F. de Witt'i 18. aastagasaa alostusõn avaldõt kaart

Roodsi valdusõq

Poola valdusõq

Taani valdus

Maakunnaq 19. aastagasaa II poolõl

toimõndaq

Eestimaa kubõrmang:

  • Harjomaa
  • Järvämaa
  • Läänemaa
  • Viromaa

Liivimaa kubõrmang:

  • Pärnomaa
  • Saarõmaa
  • Tartomaa
  • Viljandimaa
  • Võromaa

Maakunnaq 1918–1940

toimõndaq

Põrõhõllatsidõ maakundõ nimekiri

toimõndaq