Tarto maakund om põrõhõlladsõ Eesti Vabariigi 1. järgo valitsõmisütsüs, miä luudi 1990. aastagal, ku Eesti NSV Tarto rajuun nimetediq ümbre Tarto maakunnas.

Tarto maakunna umavalitsõmisütsüseq pääle 2017. aastaga umavalitsuisi ümbretegemist


Eesti Vabariigi maakunnaq

Harjo - Hiio - Hummogu-Viro - Jõgõva - Järvä - Lääne - Õdagu-Viro - Põlva -

Pärno - Rapla - Saarõ - Tarto - Valga - Viländi - Võro