Oti Anneli

Anneli Ott


Sündünüq2. lehekuu päiv 1976
Tarto
HaridusTarto Ülikuul
Poliitilinõ eräkundEesti Keskeräkund (2011–)
Latsõq2

Oti Anneli (Anneli Ott, 20002012 Anneli Viitkin; sündünüq 2. lehekuu pääväl 1976 Tarton) om Eesti poliitik, inneskine Eesti kultuuriministri.[1]

Haridus toimõndaq

Oti Anneli om opnuq Parksepä Keskkoolin Võromaal, mink tä lõpõt' 1994. aastagal. Kõrgharidusõ saiõ tä Tarto Ülikooli ihohar'otamisõ tiidüskunnan liikumisõ ja sporditiidüisi eriala pääl 1999. aastagal liikumis- ja sporditeaduste erialal, aastak aigu ildampa saiõ viil õpõtajakutsõ mano.

Eräkunnaq toimõndaq

Om olnuq Eestimaa Rahvaliidon ni Sotsiaaldemokraatligun eräunnan. 25. mahlakuu pääväst 2011 om tä Eesti Keskeräkunnan. Oti Anneli om Keskeräkunna Võromaa piirkunna esimiis.

Eräelo toimõndaq

Oti Anneli mõist võro kiilt, selle et tuu oll' suurõlt jaolt timä kodokiil ku vanaimä timmä hoitsõ. 2021. aastaga märtekuun sai tä kõgõ edimädses võro keele iistkõnõlõjas.[2]

Oti Anneli esä oll' Võro liinapää Oti Jaak, kiä uppu Estonia pääl. Oti Anneli uno om Oti Jüri.

Oti Anneli om katõ latsõ imä.

Lätteq toimõndaq

  1. Anneli Ott astub kultuuriministri kohalt tagasi (Oti Anneli pand' kultuuriministri ammõdi maaha) ERR. 02.11.2021. Pruugit 04.11.2021. (eesti keelen)
  2. Rahmani Jan 2021. Võro keele iistkõnõlõja Uma Leht, nr 500. 04.11.2021. Pruugit 04.11.2021.