Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 1999. aastaga pääle

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 1999. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" kümnes aastagakäük.

Tähtraamat 1999.jpg

SisokõrdToimõndaq

Mõõdiq 4
Kallendri ja timä seletüseq 5
1999. aasta kallendri 6
Rahvakallendri tähtpääväq 1999 18
1999 - võro kirändüse aasta. Jan Rahman 20
Kõnõ Jaan Lattiku mälestüskivi panõki man. Pulga Jaan 22
Ilo Jaik mäletäs umma essä Juhan Jaiki. võro kiilde pandnu Kauksi Ülle 24
Välläkäük. Marju Kõivupuu 29
Sapik. Olavi Ruitlanõ 33
Sõimukiri ülbile autojuhele. Jüvä Sullõv 34
VÕ-VA-VA vai tõisildõ VÕromaa Vaeste Vankri. Marju Kõivupuu 37
Mosse. Contra 41
Midä üten võtta, ku Võrumaa küläteie pääle sõitma mindäs. Saarõ Evar 42
Kürvidsäq. Marju Kõivupuu 44
Toonor. Kauksi Ülle 50
Jummal sekkä! Ahto Raudoja 59
Võrumaa erineviist paigavaimõst. Mariko Faster 62

TeedüsToimõndaq

Välläandja: Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 1998
Lehekülgi arv: 64
Kokkopandja: Rahmani Jan
Keeletoimõndaja: Fastrõ Mariko
Kaasõ ja pildiq tekk': Kuninga Madis
Kuufaasiq, var'otusõq, päävä nõsõmiseq ni alla minemise aoq rehkend' vällä: Kasagu Enn