Pulga Jaan

Jaan Pulk

Sündünüq27. märtekuu pääväl 1947
Varstu, Rõugõ kihlkund
Ammõttalo-, muusiga- ja kirämiis

Pulga Jaan (Jaan Pulk, sündü 1947) om Võromaa talomiis, muusik, laululuuja, kirämiis ja Võro liikmisõ tegeläne. Timä kirotõt laul "Egamehe reilendri" ("Tulõ aga tulõ") om väega lajalt tunnõt nink tuud pidäväq pall'oq joba rahvalaulus.

ElokäükToimõndaq

Pulga Jaan

Pulga Jaan sündü 27. märtekuu pääväl 1947 Rõugõ kihlkunnan Varstun. Tä kasvi üles Kul'drin Miku külän. Haridusõ om tä saanuq Kul'dri 8-klassilidsõn koolin, Valga 1. Keskkoolin, Tarto ülikoolin, kon oppõ neli aastakka arstitiidüst, ja EPA-n, mink lõpõt' eläjäravitsõja (tsootehniku) erialal. Pulga Jaan om pidänüq pääeläjäravitsõja ammõtit Kamara sovhoosin Mulgimaal ja Antsla sovhoosin. Sovhoosiao lõpost om tä Antsla vallan Oe külän talomiis.

PereqToimõndaq

 • Esä: Aleksander Pulk
 • Imä: Agnes (Jauk) Pulk
 • Naanõ: Elina (Korjus) Pulk (s. 1949)
 • Latsõq:
  • Pulga Joel (s. 1972)
  • Pulga Tambet (s. 1977)
  • Pulga Marju (s. 1979)

HaridusToimõndaq

TüükotussõqToimõndaq

 • Pääeläjäravitsõja Kamara sovhoosin Mulgimaal
 • Pääeläjäravitsõja Antsla sovhoosin
 • Sovhoosiao lõpost pääle talopidäjä

Ütiskundlinõ tegevüsToimõndaq

Pulga Jaan om võro liikmisõ üts välläpaistvamp tegeläne. Tä om avitanuq alostaq ja kõrraldaq Kaika suvõülikuulõ jt. võro liikmisõga köüdet tegemiisi. 1998. a. lehekuu Keelen ja Kirjandusõn kirotas kiräviisiprobleemest. Om olnuq võro aabidsakogo liigõq. Aastagil 1993-1996 oll' tä Võro Keele ja Kultuuri Fondi edemiis.

LoomingToimõndaq

KirändüsToimõndaq

Kirotanuq om Pulga Jaan veidü, a õnnõ võro keelen. Laulutekste, midä om tett "poiskõsõst pääleq", om avaldõt "Võro-Seto tähtraamatiden" 1997 ja 1998. Tähtraamatin nigu ka võrokiilsen lugõmikun om ilmunu viil maal elolõ jäämise oppuisi, vai "eläjäsuguelo juttõ". Kunst'kirändüsligõmbist jutõst om "Üts päiv ja üü Aruküla Antsu elust" ilmunu 1992. a. tähtraamadun nink neli tükkü helükaseti "Pini hind" pääl.

MuusigaToimõndaq

Pulga Jaan om loonuq pall'o rahvalikkõ laulõ (nt. "Egamehe reilendri", "Ei olõq hullu"), bluusilugusit (nt. "Murõt ei olõ") nink sõnno mõnõ tunnõt viie pääle (nt. "Liisa", "Mercedez-Benz", "Linda, vaim!"). Nuuq lauluq ommaq joudnuq nii timä hindä ku ka tõisi artistõ (nt. Nipernaadi, Ummamuudu, Lõkõriq, Sannaliseq) albommõ pääle. Ummi laulõ om Pulga Jaan kitra saatõl nii ütsindä ku Viie pääle seltskunnaga laulnuq pall'odõl võro üritüisil ja kontsõrdõl. Uma muusigutegevüse peräst om Pulga Jaani vahel kutsut Võromaa Võssotskis.

TeossõqToimõndaq

HobiqToimõndaq

 • Pulga Jaan om olnuq jahimiis, tegelnü hobõsidõga ja pinnega, pidä iks viil mehitsit ja kodotsirke. Timä tund huvvi hiina alternatiivmeditsiini (Reiki) vasta.

VälislinkToimõndaq