Ruitlasõ Olavi

Olavi Ruitlane


Sündünüq1. hainakuu päiv 1969
Tarto
Ammõtkiränik ja luulõtaja


Ruitlasõ Olavi (Olavi Ruitlane, sündünüq 1. hainakuu pääväl 1969 Tarton) om kiränik ja luulõtaja, kiä om kirotanuq ka võro keelen. Tä om üles astnuq pundiga Viie pääle ja täl om Uman Lehen uma kolumn.

Elokäük toimõndaq

Ruitlasõ Olavi sündü 1. hainakuu pääväl 1969 Tarto liinan Võromaalt peri tüüliisi perren. Katõ-kuudsõlt kolisi elämä Võro liina. Esä um peri Varstu vallast Mõtstagast, imä vanõmbaq Murati lähkült. Ruitlasõ Olvai lõpõt' Võro I 8-klassilidse kooli ni käve kolm aastakka Võro Tüüstüstehnikumin. Lõpõt' Võro kaugoppõkeskkooli. Ruitlanõ om olnuq ehitüsmaalri, treial, autujuht, katlakütjä, valvur, tüükua meistre, varustaja, kar'us.

Põrõhõlla eläs Võõpson.

Kuuluvus toimõndaq

 • Eesti Kiränike Liido liigõq
 • Tarto Nuuri Autoridõ Kuundisõ liigõq
 • Eesti Autoridõ Ütisüse liigõq

Looming toimõndaq

Ruitlasõ Olavi om kirotanuq nii luulõt, proosat ku näütemänge võro ja eesti keelen. Luulõt, proosat, artikleid, arvostuisi vms. om avaldanuq Vikerkaaren, Eesti Ekspressin, Sirbin, Eesti Päevalehen, Võromaa Tiatajan, DI-n jne.

Olavi om kirotanuq laulutekste ansamblidõlõ ja kollektiivele Kala, Koer, Mtj, Orelipoiss, Bernhard, Ummamuudu, Pixels, Eliit, Lõkõriq.

Teossõq toimõndaq

 • Inemise sisu", Tarto 1998 (Luulõtusõq võro- ja eesti keeli)
 • "kaera jaan ja mister propper", Võro 1999 (Luulõtusõ võro- ja eesti keeli)
 • “Kail”, 2000 (latsiromaan).
 • Volli”, Võro 2004, 64 lk. (Mõtsavelledraama üten vaatusõn, viietõistkümnen pildin). (Lavastõdiq 2004 Mõtsavelle talon Vahtsõn-Roosan Võro Tiatriateljee puult.)
 • Kroonu”, 2005 (Vinne sõaväest kõnõlav romaan, 2004. a. romaanivõistlusõl 2. kotussõga hinnat tüü.)
 • “Peko”, 2005 (Näütemängokäsikiri setodõ nurmõjumnalast Pekost. Katõpääle Kauksi Üllega.)
 • “Naine”, 2009 (romaan)
 • “Vee peal”, 2015 (romaan)

Avaldõt kogomikõn toimõndaq

 • “Hea raamat”, Tarto 1998 (NAKi proosakogomikun jutt)
 • "Tagasi prügimäele", 2000, kirästüs "Tänapäev" (Eesti punkluulõ antoloogia, kokko säädnü Rooste Jürgen)
 • "Viie tunni tee / Five Hours Away", 2001 (Põh'amaiõ Ministride Nõvvokogo Talliina Infobüroo ja AcrossWords)
 • "Ime kütken tähe poole kist", 2002, Print Best Viljandi (Eesti murdõluulõ antoloogia, kokko säädnü Kärneri Siim)
 • “Emajõe kondor", 2002 (NAK- I kogomik, Ruitlasõlt valik luulõtuisi)
 • “Väinämöisen paluu”, 2002 (Soomõ-Ugri keelin kirotajidõ antoloogia. Ruitlasõlt valik luulõtuisi.)
 • Antoloogia “Tallinnasta pois”, Absurdia, Helsinki 2003 (Ruitlasõlt novell "President", Soomõ kiilde tõlknu Hämäläisen Raija.)
 • "Viie pääle", 2005, Väiku Välläandja (võrokeeline luulõtuisi ja laulutekste kogo + CD; kaasautoriq Contra, Ilvese Aapo, Rahmani Jan ja Pulga Jaan.)
 • "Kuldmuna", 2007, Seto Ateljee Galerii, Obinitsa (võrokeelitside latsinäütemänge kogomik; säitsmepääle Contra, Merca, Rahmani Jani, Kauksi Ülle, Ojari Eliisabeti ja Ojari Triinuga.)

Tunnustusõq toimõndaq

 • 1. kotus aokirä “Kalastaja” puult kõrraldõdul kalastusteemälidsel kirändüsvõistlusõl “Kalamehejutt” (2001)
 • 4. kotus Kalevala MM-il Espoon. (2002)
 • 2. kotus 2004. a. romaanivõistlusel romaaniga “Kroonu”
 • Kangro Bernardi kirändüspreemiä (2004)