Põh'a-Atlandi Lepüngi Organisats'uun (inglüse keelen North Atlantic Treaty Organization (NATO), prantsusõ keelen L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)) om sõaväeline allianss, minkalõ panti alos 4. mahlakuu pääväl 1949 Põh'a-Atlandi lepüngi vai Washingtoni lepüngiga. NATO kõgõ korgõmb organ om Põh'a-Atlandi Nõvvokogo, midä juht NATO pääsekretär.

NATO flag.svg
NATO riigiq

NATO pääsekretär om 2009. aastaga 1. põimukuu pääväst Rasmusseni Anders Fogh, kiä valiti tuu ammõdi pääle sama aastaga 4. mahlakuu pääväl.