Narva-Jõõsuu om kuurordiliin Viromaal Soomõ lahe ni Narva jõõ veeren Hummogu-Viro maakunnan. Narva-Jõesuu om Eesti-Vinne piiri pääl. Vinne poolõ pääl ommaq aoluulidsõq vad'a rahva maaq.

Narva-Jõõsuu mereviir

2015. aasta saisoga om Narva-Jõesuun 2630 elonikku. Vanõmbaq liina nimeq ommaq Narva-Mündung, Hungerburg, Ust'-Narva ni Naroova-Jõesuu.