Vahtsõq sõnaq võro keelen

Vahtsõq sõnaq võro keelen ommaq nuuq sõnaq, midä võro keelen tarvitõda-s sada aastakka tagasi, vai ku tarvitõdikiq, sõs tõsõn tähendüsen.

Pudsunudsija om üts vahtsõnõ sõna, midä kõik võrokõsõq tiidväq.

Tahtõ elektroonilistõ sõnastikku ommaq kokko kor'aduq vahtsõq sõnaq, midä võro keele kõnõlõjaq ommaq vahtsidõ asjo jaos vällä paknuq, et võro kiilt kõnõldõn es pidänüq tarvitama mõnõ tõsõ keele sõnno vai et es pidänüq lainama pikki, jällit ja võõraperätsit sõnno.

Vahtsõq sõnaq, midä vanast olõ-õs, ommaq näütüses pudsunudsija ja mõsomassin, miä ommaq tekkünüq rahvasuun. Üts tähtsä samm võro keele arõngun oll' tuu, ku Kasagu Enn märke vällä üte hää jao vahtsit võrokeelitsit matõmaatiga, füüsiga- ja tähetiidüseterminit ja noid tarvitadõn kõnõl' edimädsen Kaika suvõülikoolin tähetiidüsest (kaeq Lühkest võro-eesti loodusõtsäpendämise sõnastikku). Nuuq sõnaq ommaq tan märgitüq lühendüsega VELTS. Vahtsit sõnno om viil vällä märgit Võro-eesti sõnaraamadu (VES) ja Eesti-võro sõnaraamadu tegemise käügin, noid või löüdäq ka Umast Lehest.

Kõik ommaq oodõduq s'ood sõnastikku tävvendämä! Vällä või pakku määntsit taht sõnno. Või pakku ka mito vastust ütele (nt. eestikeelitsele) sõnalõ. Küll aig nütäs, määnest sõnna tarvitama naatas ja kas ültse mõnda tarvitama naatas.


A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü

Tarvitõduq lühendüseqToimõndaq

LätteqToimõndaq

 • AT - Allasõ Tiia
 • EiK - Eichenbaumi Külli
 • EK - Elleri Kalle
 • HA - Hõrna Aare
 • HÜ - Harju Ülle
 • IA - Ilvese Aapo
 • JH - Jüvä Hellä
 • JJ - Jüvä Jako
 • JS - Jüvä Sullõv
 • KA - Kiristaja Arvis
 • KE - Kasagu Enn
 • KK - Kama Kaido
 • KL2004 - Kaika Leht 2004
 • KoK - Koreiniku Kadri
 • KU - Kalla Urmas
 • KÜ - Kauksi Ülle
 • LaA - Laande Alli
 • LA - Liiva Aasa
 • LAl - Laanõ Alar
 • LH - Laanõ Heli
 • LV - Laanõ Valdis
 • LÕ - Laanekivi Õie
 • MM - Maas'ka Miili
 • OT - Ojari Triinu
 • PJ - Pulga Jaan
 • RO - Ruitlasõ Olavi
 • SA - Sika Aavo
 • SE - Saarõ Evar
 • SV - Saarnitsa Vilma
 • UL - Uma Leht
 • VES - Võro-eesti sõnaraamat
 • VELTS - Lühkene võro-eesti loodusõtsäpendämise sõnastik
 • VL - Valpri Liina
 • Volli - näütemängo "Volli" kavaleht
 • VV - Valpri Valdo

KeeleqToimõndaq

MuuqToimõndaq