Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Koolina nulk vai Kepinulk vai Heljakeste nulk om üts Setomaa katõsttõistkümnest nulgast. Nulk olõvat uma nime saanuq Koolina mõisa perrä. Tiidäq olõvalt olliq nuuq ainumaq küläq Setomaal, miaq käveq mõisa ala. Mõisaorjusõ peräst om Koolina nulka kutst ka Kepinulgast. Üts jago külli om jaganuq nulga viil poolõst, kutsõh hummogupuulsõt jako Hiljakeste nulgast.

Koolina nulga küläq ommaq: Palo, Treiali, Jõksi, Puista, Ulaskova, Tsirgu, Lepä, Serga, Tepija, Hilläkeste, Palandõ, Ostruva, Tobrova, Uusvada, Tsergondõ, Vinski, Kitsõ, Poksa, Keerba, Kuksina, Pliia, Paloveere, Teretova.

Kirändüs

toimõndaq
  • Hõrna Aare, "Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ'", Setomaa nr. 187, 04.05.2009.


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk