Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Tsätski nulk om üts Setomaa katõsttõistkümnest nulgast.

Tsätski nulga piirist om Verska laht, Pihkva järv, Kulja laht, Piusa jõgi ja suurõq mõtsaq, miaq ommaq Verska-Saatserinna tii ja Tarto-Petsere tii vaihõl. Tsätski nulk om uma suurusõlt tõõnõ nulk Poloda nulga perrä. Maa om tasanõ ja liivanõ.

Tsätski nulgah ommaq säntseq küläq: Verska, Väiko-Rõsna, Kremesova, Veln'a, Popovitsa, Saarõkülä, Määsovitsa, Kostkova, Säpinä, Sestniki, Kolossova, Korela, Verhulitsa, Võõlastõ, Serednä, Jaastrova, Pullukina, Põrstõ, Lõpolja, Jaamistõ, Jatsmanni, Lutõpää, Rääptsüvä, Podmotsa.

Tsätski nulga keskus om Verska. Suurõp pühä om keväjäne ja talvinõ jüripäiv.

Kirändüs

toimõndaq
  • Hõrna Aare, "Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ'", Setomaa nr. 187, 04.05.2009.


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk