Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Mokornulk om üts Setomaa katõsttõistkümnest nulgast. Nulga keskus om Obinitsa.

Mokornulk jääs Piusa jiu, Tuhkavitsa uja ja Korsapalo vaihõlõ.

Mokornulga ala kääväq säntseq küläq: Kiksova, Obinitsa, Kõõru, Tääglova, Klitsina, Rokina, Martsina, Savioja, Lindsi, Härmä, Navikõ, Ignasõ, Antkruva, Juusa, Tedre, Hilana, Miku, Talka, Vasla.

Nulga suurõmbaq pühiq ommaq paasapäiv ja mihklipäiv.

Kirändüs

toimõndaq
  • Hõrna Aare, "Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ'", Setomaa nr. 187, 04.05.2009.


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk