Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Irboska nulk vai Truba nulk vai Üle-Jõgi nulk om üts Setomaa katõsttõistkümnest nulgast.

Irboska nulka kääväq säntseq küläq: Kuusinitsa, Saltanuva, Pokolduva, Kov'aslova, Saptja, Vohina, Koss'olka, Ungavitsa, Sagor'a, Truba, Parkanuva, Podles'a, Trõnnõ, Makaruva, Raakva, Sokoluva, Mahnova, Kagarinna, Podkora.

Irboska nulka om kutst viil ka Truba nulgast. Irboska nulga hummogupuulsõt jako, miaq jääs üle Optjoki jiu, om kutst kaq Üle-Jõgi nulgast.

Irboska nulgah saavaq kokko kats suurõbat tiid: Riia-Pihkva kivitii ja Petsere-Irboska tii.

S'oo nulga suurõp pühä om mõlapäiv.

Kirändüs

toimõndaq
  • Hõrna Aare, "Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ'", Setomaa nr. 187, 04.05.2009.


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk