Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Nulk om Setomaa aoluulinõ külli summ. Setomaal om kokko 12 nulka.

Kiräsõnah om nulgõst edimäst kõrda kirotanuq Hurda Jakob "Setukeste Laulude" edimätseh raamaduh.

Edimätsih Seto Kuningriigeh oll' sääne kõrd, õt õgast Setomaa nulgast tull' üts vai kats ülebsootska ja kuningriigi rahva ette ja selet', mitä hüvvä näide nulgah om aastaga joosul tett ja mäntseq ommaq näide murrõq minkõ praavtamist tahetas.

Kirändüs

toimõndaq
  • Hõrna Aare, "Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ'", Setomaa nr. 187, 04.05.2009.


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk