Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Saurova nulk vai Anomanulk om üts Setomaa katõsttõistkümnest nulgast.

Saurova nulk nakas pääle säält, koh Petsere liin hummogupuult otsa saa. Taa nulga küläq ommaq katõl puul Riia-Pihkva vai Petsere-Pihkva raudtiid.

Saurova nulga ala kääväq säntseq küläq: Korski, Karpova, Saurova, Sorokinna, Krabiluva, Sabelinna, Suurõ-Puravitsa, Väiko-Puravitsa, Kolovinna, Nudretsova, Lääpä.

Saurova nulk om väiga oronõ, suurõp noist om Raudtiiorg. Nulga piiri pääl om korgõ Vasina-Gora mägi ja juusk Optjoki jõgi.

Saurova nulgah olliq vanastõ suurõq anomategijäq, tuuperäst kutsti tedä ka Anomanulgast.

Kirändüs

toimõndaq
  • Hõrna Aare, "Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ'", Setomaa nr. 187, 04.05.2009.


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk