Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Luhamaa nulk om üts Setomaa katõsttõistkümnest nulgast.

Luhamaa nulk om Setomaa kõgõ korgõmbidõ mäkiga, miaq künnüseq 218 miitret üle merepinna. Nulgast lätt läbi Riia-Pihkva kivitii.

Luhamaa nulga küläq ommaq: Labandõ, Tserebi, Mokra, Põrstõ, Sagri, Tiiliste, Leimanni, Napi, Hindsa, Määsi, Korla, Lütä, Pruntova, Teastõ, Tsilli, Läädinka.

Nulga suurõmb pühi om suvistõpühi.

Kirändüs

toimõndaq


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk