Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Saatserinna nulk vai Kohopiimänulk om üts Setomaa katõsttõistkümnest nulgast. Nulga keskus om Saatserinna, minkõ pühä om päätnits. Päätnitsapäävä sõiru perrä om s'ood nulka kutsut ka Kohopiimänulgast.

Saatserinna nulga piirist om Piusa jõgi ja vinne külli rida hummogupuul Lädinä küllä.

Saatserinna nulga küläq ommaq: Perdagu, Tsütski, Lädinä, Patvinna, Pitsinä, Tupina, Vedernika, Litvinna, Saabolda, Kundrusõ, Voronka, Kotelnika, Suränkä, Samarinna. Rääptsüvät arvati vanastõ kah Saatserinna nulka.

Saatserinna nulk om niisamata ku tõõsõkiq rannalähkoq nulgaq liivatsidõ mõtsuga tasadsõpuulnõ maa, koh juuskvaq vähämbäq ujakõsõq.

Kirändüs

toimõndaq
  • Hõrna Aare, "Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ'", Setomaa nr. 187, 04.05.2009.


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk